Autopatie

Autopatie je metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, od spirituální sféry až po tělesné orgány, vyrůstající na základech klasické homeopatie. Na rozdíl od ní ale nepoužívá homeopatické léky a nepracuje se zákonem podobnosti, na němž je založena homeopatie. Jde tedy o novou metodu, jejíž principy však v historii již byly využívány u lidí i ve veterinární praxi. Jde o působení vysoko zředěných (homeopaticky potencovaných) vlastních sekretů (v tomto případě slin) osoby, která má být pozitivně ovlivněna.

Autopatická lahvička harmonie   
autopathic_bottle[1] Je určena pro pohotovou přípravu autopatického potencovaného (vysoce ředěného) preparátu z vlastní sliny. Produkt ředění může na základě resonance příznivě působit na jemnohmotný (z materialistického hlediska nehmotný) spirituální frekvenční organizační princip v člověku, nastolit zlepšování jeho funkce a tím v delším průběhu času postupně vnášet do systému člověka harmonii na všech jeho úrovních.

 

Při samoléčbě lze postupovat podle zjednodušených pravidel, která se v poslední době osvědčila. Autopatie je vlastně v jistém smyslu vždy samoléčba: Sami si zhotovujeme homeopatickou potenci své vlastní sliny.

Podle nových poznatků se velmi osvědčuje a celou věc usnadňuje pravidelné časté opakování preparátu. To umožňuje zabránit ubývání účinku vlivem času,  a tím se vyhneme úzkostlivému sledování a posuzování  známek tzv. relapsu (ukončení pozitivního vlivu podané dávky), které jsou při samoléčbě a celkově malé zkušenosti  obtížně rozlišitelné.  Zároveň tím odpadají někdy namáhavé úvahy o volbě stupně ředění.

Při častém opakování dochází k jakési eskalaci účinku: Po první dávce stoupnou  jemnohmotné (spirituální) vibrace dané osobnosti, ty pak vytvářejí zdravější slinu, a ta, uvedena do jemnohmotné úrovně v autopatickém preparátu, ještě více působí na osobnost, která tudíž vytváří ještě zdravější slinu, která ještě více působí na osobnost... a tak dokola.

Viz: www.autopatie.cz